Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp:

Lĩnh vực kiến trúc và thiết kế kỹ thuật liên quan khác: các lĩnh vực công trình dân dụng và công nghiệp đa dạng như kết cấu công trình, thiết kế kiến trúc, kiểm tra, hoàn thiện, xem xét bản vẽ thiết kế, định giá, lập dự án công trình, tư vấn đấu thầu, thiết kế hệ thống cơ điện.
Lĩnh vực quản lý tư vấn: quản lý đầu tư xây dựng dự án, tư vấn xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý., tư vấn đầu tư.

Lĩnh vực thiết kế chuyên nghiệp:

Các dự án xây dựng đã từng thực hiện: thi công đường sắt, đường bộ; Hỗ trợ khu vực xây dựng; Các dự án công nghệ dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống cơ điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; Và các công trình xây dựng đặc biệt khác.

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

Lĩnh vực

Hoạt động