Chính sách an toàn sức khỏe – nghề nghiệp và môi trường

Chính sách an toàn sức khỏe – nghề nghiệp và môi trường
Sức khỏe và an toàn lao động cùng môi trường làm việc của tất cả các thành viên của Công ty Bông Sen Vàng được xem là điều quan trọng nhất, vì vậy chúng tôi có những nguyên tắc sau:
Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên là điều quan trọng nhất và cần được coi trọng hơn so với những công tác khác. Do đó, chúng tôi sẽ không để bất kỳ nhân viên nào phải chịu rủi ro không cần thiết hoặc nguy hiểm.
Các cán bộ quản lý phải chịu trách nhiệm về môi trường làm việc và sự an toàn của những cán bộ cấp dưới của họ.
Xây dựng một hệ thống lãnh đạo hợp lý về sức khỏe và an toàn, và những người cấp cao sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và phát triển văn hóa về sức khỏe và an toàn.
Tuân thủ tất cả các hoạt động sức khỏe và an toàn, đồng thời tuân thủ các quy định ở cấp công ty, địa phương và quốc gia.
Tất cả các tai nạn và thương tích tại chỗ có thể ngăn ngừa được, nhưng nếu có trường hợp sự cố xảy ra thì cần được điều tra hợp lý và áp dụng các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn.
Phải báo cáo và ghi lại chính xác, hợp pháp tất cả sự cố đã xảy ra.
Nắm giữ những nguyên tắc này trong phương châm hoạt động, chúng tôi mong muốn duy trì một lực lượng nhân viên khỏe mạnh và hạnh phúc tại Công ty CPXD Bông Sen Vàng.

Lĩnh vực

Hoạt động