Đào tạo ISO 45001:2018 hệ thống quan lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Trong Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, điều đầu tiên cần phải làm chính là đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động một cách tốt nhất, đặc biệt trong lĩnh vực “xây dựng”. Để Công ty luôn phát triển một cách bền vững thì biện pháp bảo đảm toàn lao động cho cán bộ công nhân viên phải được xây dựng theo hệ thống. Chính vì thế Công ty Bông Sen Vàng đã bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn an toàn lao động theo hệ thống ISO 45001: 2018 nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho CBNV trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau buổi đào tạo ISO 45001:2018 đầu tiên toàn thể cán bộ nhân viên đã hiểu khái niệm ISO 45001 là gì? và quy trình để thực hiện sẽ như thế nào? Chúng tôi tin chắc rằng kết thúc khóa học Golden Lotus sẽ vận hành bộ máy một cách hoàn hảo theo tiêu chuẩn ISO 45001, từ đó sẽ nâng cao được trình độ, năng lực quản lý và làm việc để đáp ứng được mọi yêu cầu, tiêu chí của khách hàng.

Một số hình ảnh buổi đào tạo ISO 45001:2018 tại công ty Bông Sen Vàng

Đào tạo ISO 45001:2018 hệ thống quan lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Đào tạo ISO 45001:2018 hệ thống quan lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Đào tạo ISO 45001:2018 hệ thống quan lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp