Cảng Nam Hải

Địa chỉ: Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường
Quy mô: 7 Ha
Gói thầu: 383 tỉ đồng
Quốc gia: Việt Nam
Giá trị hợp đồng 383 tỉ đồng
Thời gian hoàn thành: 12 tháng