CÔNG TY CASTA – ALC

Địa chỉ: KCN Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TM&DV ALC
Quy mô: 80.000 m2
Quốc gia: Đức
Sản phẩm Nội thất bếp gỗ
Giá trị hợp đồng 9.5 triệu USD
Dự án bắt đầu 12/04/2017
Ngày kết thúc