CÔNG TY DP SYSTEM VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN VSIP 2, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty DP System Việt Nam
Quy mô: 40.000 m2
Quốc gia: Hoa Kỳ
Sản phẩm Thiết bị điện tử
Giá trị hợp đồng 7.5 triệu USD (kết cấu bê-tông)
Dự án bắt đầu 20/11/2015
Ngày kết thúc Tháng 4/2016