CÔNG TY TNHH DỆT MAY BEST PARCIFIC (VIỆT NAM)

Địa chỉ: KCN VSIP, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dệt May Best Pacific (Việt Nam)
Quy mô: 120.000 m2 (bao gồm 2 giai đoạn)
Quốc gia: Hong Kong, Trung Quốc
Sản phẩm Dệt may và nhuộm
Giá trị hợp đồng 65 triệu USD
Dự án bắt đầu Tháng 06/2016
Ngày kết thúc Tháng 12/2018