CÔNG TY TNHH NEW MAHANG (VIỆT NAM)

Địa chỉ: KCN VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH New Mahang (Việt Nam)
Quy mô: 75.000 m2 (bao gồm 2 giai đoạn)
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phẩm: Dệt may và nhuộm
Giá trị hợp đồng: 18.5 triệu USD
Dự án bắt đầu: 22/07/2019
Ngày kết thúc: 10/04/2020