DỰ ÁN BW NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Nhơn Trạch
Chủ đầu tư: BW Industrial
Quy mô:
Quốc gia: Việt Nam
Giá trị hợp đồng:
Thời gian hoàn thành: