DỰ ÁN VINA PARTNERS INVESTMENT

Địa chỉ: Số 4, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: BW INDUSTRIAL
Quy mô: 78,224m2
Quốc gia: USA
Giá trị hợp đồng:
Thời gian hoàn thành: 8 tháng