NHÀ MÁY TUFROPES VIETNAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP II, Bình Dương
Chủ đầu tư: Tufropes Viet Nam CO., LTD
Quy mô: 16.728 m2
Quốc gia: Ấn Độ
Gói thầu TUFROPES
Giá trị hợp đồng 2.750.000 USD
Thời gian hoàn thành 6 tháng