NHÀ MÁY WOODMAX GIAI ĐOẠN 1

Địa chỉ: KCN VSIP2, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Woodmax
Quy mô: 25.000 m2
Quốc gia: Đức
Sản phẩm Xuất khẩu sản phẩm gỗ
Giá trị hợp đồng 7.5 triệu USD
Dự án bắt đầu 10/2015
Ngày kết thúc 04/2016