SLP PARK XUYÊN Á – GIAI ĐOẠN 2

Địa chỉ: Lô HH, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Chủ đầu tư: SLP Việt Nam
Quy mô: 39231,87m2
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng: ≈ 20,000,000 USD
Thời gian hoàn thành: 270 ngày