TRUNG TÂM PHÂN PHỐI NESTLÉ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp ICD Tân Cảng – Long Bình, Long Bình, Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải và thương mại Công Thành
Quy mô: 2.2 Ha
Quốc gia: Thuỵ Sĩ
Gói thầu: 7,000,000 USD
Giá trị hợp đồng 7,000,000 USD
Thời gian hoàn thành: 10 Tháng