Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Đặc thù của ngành nghề lao động trong công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như mức độ nguy hiểm cao. Vậy nên huấn luyện an toàn lao động trong công trường xây dựng cho người lao động là việc làm quan trọng không chỉ đối với người lao động mà cần thiết đối với người sử dụng lao động. Cần trang bị đầy đủ thiết bị an toàn cũng như thực hiện tốt công tác quản lý, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Công ty Cổ phần Xây dựng Bông Sen Vàng Xây luôn luôn chú trọng an toàn lao động. Nên việc huấn luyện được tổ chức thường xuyên tại công trình. Một số hình ảnh huấn luyện ao toàn lao động tại công trình BW Industrial (KCN VSIP 2 Bình Dương).

Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Nội dung huấn luyện ao toàn lao động bao gồm:

  • Chính sách pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động.
  • Tổng quan về công việc trên công trình xây dựng.
  • Các yếu tố có hại, nguy hiểm khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công trình xây dựng.
  • Kĩ thuật an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Xử lí các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động trong công trình xây dựng.
  • Kĩ thuật an toàn làm việc trong công trình xây dựng.
  • Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.
  • Nội quy an toàn làm việc trong công trình xây dựng.
  • Các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh khi làm việc trên công trình xây dựng.
Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Golden Lotus Cons