Cập Nhật Bàn Giao Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 1

Tới thời điểm hiện tại, công trình Perennial Cable Việt Nam – Giai đoạn 1 đã được hoàn thành đúng giai đoạn đề ra của chủ đầu tư 12/07/2018. Các công việc còn lại là sửa lại các lỗi còn tồn đọng của nhà xưởng, nhà căn tin theo thay đổi của Chủ đầu tư nhà xưởng Perennial Cable Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh bàn giao diễn ra vào ngày 30/07/2018 vừa qua giữa nhà thầu chính Golden Lotus Cons và Chủ đầu tư ​Perennial Cable Việt Nam.

Cập Nhật Bàn Giao Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 1
Cập Nhật Bàn Giao Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 1
Cập Nhật Bàn Giao Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 1
Cập Nhật Bàn Giao Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 1