Cập Nhật Công Trình Best Pacific Việt Nam Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019

 1. CÔNG VIỆC THI CÔNG NHÀ
 1. Dọn base nền tầng 1 trục (1-5)/(A-N);
 2. Gia công coppha mương nền;
 3. Ốp tường phòng ướt tầng 1;
 4. Hoàn thiện tam cấp quanh nhà;
 5. Xây tường trục N/(3-5);
 6. Chiếu sáng: Bắn box và kéo khiển tầng 2. Treo đèn tầng 3 trục (15-16)/(C-K);
 7. Điều hòa – ống gió: Gia công, kết nối ống gió tầng 2, 3;
 8. Chiller: Treo ống chiller tầng 2 trục 5/(A-N). Thi công phòng máy chiller tầng 1 trục (13-15)/A;
 9. Máng cáp: Lắp đặt máng cáp tầng 1 trục (5-16)/(D-G);
 10. Cấp thoát nước: xây hố ga ngoài trục 20;
 11. Bả, xả bả tường tầng 1 trục N;
 12. Bắn vách chống cháy  thang bộ trục 20A và trục 17N;

Một số hình ảnh thi công

Cập Nhật Công Trình Best Pacific Việt Nam Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Công Trình Best Pacific Việt Nam Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Công Trình Best Pacific Việt Nam Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Công Trình Best Pacific Việt Nam Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019