Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/01/2019

Cập nhật tình hình thi công công trình Best Pacific Việt Nam Giai đoạn 2 gần tết nguyên đán 28/01/2019

  1. Bọc bảo ôn, lên ống gió tầng 2, tầng 3;
  2. Lên ống chiller trục 9 tầng 3
  3. Tháo giáo trục N/(13-20);
  4. Lắp đặt cánh cửa tại các vị trí tháo giáo xong ;
  5. Lắp vách chống cháy tầng 3 trục 20N;

Một vài hình ảnh thi công:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/01/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/01/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/01/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/01/2019