Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019

Nội dung công việc đã  thực hiện

XƯỞNG DỆT

– Xây tô tầng 2 trục 12-21/A-B, xây tường phòng chảy và khoan cắm thép chờ phòng
điều
– Lắp đặt côt thép
– Đổ bê tông nền
– Tô trong nhà tầng 1 phòng điều không trục 12-17/G-H
– Bả xả trần và sơn lót trục 12-17/A-B, 12-17/G-H
– Lợp tôn mái : Sim tôn, hoàn thiện mái , hàn V đầu hồi.

XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

– Lắp đặt cốt thép, bảo dưỡng bê tông nền nhà xưởng
– Lắp đặt ống thoát nước HDPE trong nền xưởng.
– Lắp đặt bản mã bệ máy số 11; coppha cốt thép bệ số 8
– Cán nền,ốp lát phòng tầng 2 trục A-B/1-25
– Bả bột tường, dầm sàn trong nhà tầng 2 trục A-B/1-9; M/13-25; ngoài nhà trục A/9-
25. Sơn lót, sơn màu ngoài nhà trục A/1-9
– Xây tường, tô tường trục K-M/5-11, K-G/20, G/1-15, A-B/9-16, M/1-5, A/16-25
phòng điện
– Đầm đá nền xưởng
– Bảo dưỡng bê tông nền xưởng
– Lợp tôn mái: Lợp tôn lớp 2, bắn tôn inox

KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

– Bể số 2: gia công lắp dựng coppha vách đợt 2
– Bể số 7: Tháo coppha sàn bể số 7

HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ

– Ghép cốt pha thành mương đấu nối KCN
– Nạo vét mương, san mặt bằng

NHÀ KÝ TÚC XÁ

– Cán nền tầng 2,3,4, láng seno tầng 4. Ốp tường tầng 2
– Tô trát tầng 4, tầng tum, cầu thang bộ
– Hàn V, đổ bê tông mương mở
– Bả ngoài nhà, bả trong nhà tầng 3,4
– Sơn hoàn thiện trong nhà tầng 1;2

NHÀ NỒI HƠI

– Hút nước, defect bệ máy
– Lắp dựng coppha bệ máy nhỏ còn lại

NHÀ KHO

– Rải sàn deek, lắp xà gồ thưng

BỂ LẮNG BÙN

– Gia công lắp dựng cốt thép copha vách, cột đợt 2

NHÀ BẢO VỆ

– Xây tường nhà bảo vệ số 1

ME

– Thi công Nước cấp khí nén dưới mương gió xưởng dệt
– Lắp đặt ống Nước cấp ngoài kho thành phẩm
– Lắp ống khí nén, điện nhẹ xưởng nguyên liệu
– Lắp đặt ống điện, cấp thoát Nước, kéo cáp nhà ký túc,
– Lắp đặt đèn đường

PCCC/ FIRE PROTECTION

– Lắp đặt ống cấp Nước chữa cháy xưởng nguyên liệu
– Kéo cáp tín hiệu ngoài nhà, gia công ống.

Hình ảnh thi công minh họa:

Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019
Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019
Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019
Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019
Cập nhật tiến độ công trình Mahang – Dung Quất ngày 28/10/2019