Cập nhật tiến độ công trình PERENNIAL CABLE GĐ 3 Ngày26/08/2020

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 26/08/2020

– Dặm vá lăn sơn trong nhà tầng 2, bả bột ngoài nhà tầng 1 trục X1-8/Y5 xưởng E
– Gia công lắp dựng cửa sổ tầng 3 xưởng E
– Gia công lắp dựng trần thạch cao tầng 3 xưởng E
– Defect tường và chân cửa; ban đất vĩa hè; lắp dựng cốt thép và ván khuôn ramp dốc xưởng F
– Sơn lót tường trong nhà xưởng F
– San vỉa hè, lu nền đường A3 xưởng F
– Lắp đặt luver xưởng F
– Tháo ván khuôn bó vỉa thành mương, lắp đặt nắp mương
– Lắp đặt đèn tầng 1 xưởng E, lắp tủ, đi máng xưởng F, Cắt đào đường từ trạm sang xưởng E,F
– Thi công chữa cháy xưởng F, gắn đầu beam xưởng F, lắp đặt đầu phun tầng 2 xưởng E

Hình ảnh thi công:

Cập nhật tiến độ công trình PERENNIAL CABLE GĐ 3 Ngày26/08/2020
Cập nhật tiến độ công trình PERENNIAL CABLE GĐ 3 Ngày26/08/2020