Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Giai Đoạn 2B Ngày 05/08/2020

Nội dung công việc thi công trong tuần:

– Tháo dỡ dàn giáo ngoài nhà trục X8/Y1-Y5 xưởng E
– Lắp dựng sắt thép nền tầng 1 xưởng E
– Sơn màu trong nhà tầng 3 trục X7-8/Y1-2, bả bột ngoài nhà trục X1-8/Y5 xưởng E
– Thi công cốt thép nền xưởng F
– Đổ bê tông nền xưởng F
– Xây tường bổ sung xưởng F

Hình ảnh thi công: 

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Giai Đoạn 2B Ngày 05/08/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Giai Đoạn 2B Ngày 05/08/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Giai Đoạn 2B Ngày 05/08/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Giai Đoạn 2B Ngày 05/08/2020