Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 22/06/2020

Công việc chính thi công :
–  Xây tô tường tầng 2 trục X1-X4/Y1-Y5, xây hộp gen xưởng E
–  Gia công coppha cột giằng tầng tum xưởng E
–  Phun bả bột dầm sàn tầng 2 xưởng E
–  Tô tường ngoài nhà xưởng F
–  Bả lớp lớp 2 tường bao xưởng F
–  Sơn dặm vá cột thép xưởng F
–  Đổ đá base đường A2. Bóc nền đất đường B3 
–  Ghép coppha thành mương,lắp cốt thép mương tuyến A6-A7, A12-A13
–  Thi công khui box ống âm sàn T3 nhà E.
–  Thi công ống cấp nước vệ sinh nhà xưởng F.
–  Lấp cát, hoàn trả mặt bằng vệ sinh nhà E & F.
–  Nghiệm thu lắp đặt ống thoát nước mưa nhà E.
–  Gia công ống chữa cháy tại bãi gia công.
–  Khui box, thông dây ống âm sàn báo cháy T3 nhà E

Hình ảnh thi công chính :

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 22/06/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 22/06/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 22/06/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 22/06/2020