Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable – Giai đoạn 3 ngày 6/4/2020

Tiến độ:
Công việc chính thi công trong ngày
– Gia công lắp dựng coppha, cốt thép đổ bê tông móng trục X3-4/Y3, đổ bê tông đà kiềng trục X7-
8/Y1-5 xưởng E
– San đầm đất đổ lót bể phốt Xưởng E
– Gia công cốt thép coppha cổ cột Xưởng F
– Tháo coppha bảo dưỡng bê tông móng Xưởng F
– Đổ bê tông đà kiếng nhà E: 50%

Hình ảnh:

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable – Giai đoạn 3  ngày 6/4/2020
Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable – Giai đoạn 3  ngày 6/4/2020
Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable – Giai đoạn 3  ngày 6/4/2020
Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable – Giai đoạn 3  ngày 6/4/2020