Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019

Cập nhật công trình Perennial Cable Việt Nam 28/02/2019

Nhà xưởng B
– Dặm vá trám lỗ ty neo giáo bao che trục X1, Y5 nhà xưởng B
– Tháo giáo tầng mái ngoài nhà trục X8 nhà xưởng B
– Xả bột nước 2 ngoài nhà trục X4-X6/Y1 nhà xưởng B
– Lăn sơn nước 1,2 mặt ngoài tường parapet nhà xưởng B
– Bả bột nước 2 mặt trong tum ; dặm vá ngoài nhà trục X1,Y5 nhà xưởng B
– Lắp, bắn silicon louver tầng 1 nhà xưởng B
– Thi công khí nén tầng 2 nhà B
– Lắp hộp chữa cháy nhà xưởng B
Nhà xưởng C
– Dặm vá ngoài nhà tầng 3 trục Y5 nhà xưởng C
– Thi công hệ thống khi nén tầng 3 nhà C
– Thi công đường ống nước nhà C
– Thi công máng cáp tầng 3 nhà C

Một số hình ảnh thi công:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable Việt Nam – Giai Đoạn 2 Ngày 28/02/2019