Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019

XƯỞNG DỆT
– Xây tô tường trục 22-23/A-H, 17-21/A-B
– Lắp đặt cốt thép dầm cos +6,90m
– Tháo cốt pha dầm sàn tầng 2 trục 12-17/A-B
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
– Lắp đặt cốp pha, cốt thép đổ bê tông dầm tầng sàn mái trục A-B/16-25
– Hút nước bệ máy
– Lắp đặt cốt thép, coppha cột tầng 2 phòng điều không
– Xây tô tường bao tầng 2 trục A-B/1-9-9
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Bể số 1: gia công lắp dựng cốt thép coppha dầm sàn
– Bể số 2: gia công lắp dựng cốt thép coppha cột
– Bể số 3:gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ, vách treo
– Bể số 5: gia công lắp dựng cốt thép coppha hành lang đi bộ
– Bể số 4: tháo coppha bảo dưỡng bê tông hành lang đi bộ
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
– Lắp dựng cốt thép, cốt pha đáy, đổ bê tông đáy mương đoạn M5,6
NHÀ KÝ TÚC XÁ
– Xây tường trục 1-6 tầng 1 nhà
– Gia công lắp dựng coppha cốt thép cầu thang tầng 1
NHÀ KHO
– Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
– Tạm nghỉ
NHÀ NỒI HƠI
– Tạm nghỉ
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
– Tạm nghỉ
ME
– Tạm nghỉ

  • Một số hình ảnh minh họa:
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 03/09/2019