Hà Nam: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hà

Dự án có tổng vốn đầu tư là 976,8 tỷ đồng, quy mô 100ha, địa điểm thực hiện dự án tại 3 xã Bắc Lý, Trần Hưng Đạo và Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Hà Nam: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hà

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 179/QĐ-TTg ngày 6/3, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam. Nhà đầu tư dự án là công ty TNHH Hợp Tiến.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 976,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 146,52 tỷ đồng, vốn huy động 830,30 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án, từ ngày 6/3/2023 đến ngày 15/11/2069. Tiến độ thực hiện dự án, không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Theo Quyết định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp, các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND Hà Nam đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và các loại đất nông nghiệp khác trong phạm vi dự án.

Công ty TNHH Hợp Tiến đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.