Hà Nội sẽ thành lập, mở rộng thêm 5-10 cụm công nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Hà Nội sẽ thành lập, mở rộng thêm 5-10 cụm công nghiệp

Trong năm 2023, Thành phố tập trung chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, như: Kết nối nội bộ, đường, vỉa hè, cống, dẫn nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, thoát sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, cây xanh, tường rào bảo vệ cùng nhiều công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp trong khuôn khổ các cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25-5-2017 của Chính phủ về đầu tư, phát triển cụm công nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, tiến hành khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 10-20 cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2018-2020; đề xuất thành lập hoặc mở rộng 5-10 cụm công nghiệp. Bảo đảm 100% cụm công nghiệp xây dựng mới có nhà máy xử lý nước thải áng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

UBND Thành phố đặc biệt lưu ý UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp chỉ đạo, theo dõi, xử lý việc thu hồi đất, xây dựng tạm theo đúng pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường xử lý vi phạm (nếu có) .

Cùng cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát và đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư cụm công nghiệp tiếp tục có các giải pháp bảo đảm tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã quy định. Cập nhật, bổ sung quy hoạch xây dựng, phương án, kế hoạch sử dụng đất của một số cụm công nghiệp mới được thành lập nhằm bảo đảm triển khai đầu tư theo tiến độ.

UBND các quận, huyện, thị xã cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ khởi công xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt. Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài khuôn viên cụm công nghiệp thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND thành phố đầu tư các hạng mục dự án cấp thành phố.

Song song đó, rà soát các cụm công nghiệp đang triển khai để trình UBND Thành phố kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành. Hoặc tổ chức hội nghị với chủ đầu tư cụm công nghiệp kiểm điểm quá trình triển khai dự án, sau đó có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc rà soát để xử lý tồn tại, tháo gỡ thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp. ..