Năm 2023, Bắc Ninh đặt mục tiêu khởi công 3-5 KCN, thu hút vốn đầu tư thêm khoảng 1,2 tỉ USD

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Bắc Ninh đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Bắc Ninh đặt mục tiêu khởi công 3-5 KCN, thu hút vốn đầu tư thêm khoảng 1,2 tỉ USD

Tổng kết năm 2022, UBND tỉnh này cho biết, các chỉ tiêu đều đạt ở mức khả quan so với kế hoạch. Số dự án đăng ký cấp mới đạt 84,7%; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 125,3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 110%.

Năm 2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh bám sát chỉ đạo của tỉnh, xác định các phương án phát triển và điều chỉnh lại quy mô, cơ cấu ngành nghề; tiếp tục xây dựng và phát triển một số KCN hỗ trợ, KCN gắn với khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, là điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tập trung thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Dự kiến khởi công từ 3- 5 dự án đầu tư hạ tầng KCN. Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các KCN đã đi vào hoạt động đạt 60% trở lên. Thu hút khoảng 100 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 1,2 tỉ USD. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.400.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB các KCN. Tăng cường xúc tiến đầu tư vào các KCN bằng những chiến lược mới, các hoạt động cụ thể; chú trọng tái cơ cấu trong thu hút đầu tư…

Được biết hiện nay, Bắc Ninh có 15 KCN tập trung, 1 khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp. Tổng diện tích 6.847ha.