Những Hình Ảnh Hoàn Thiện Của Dự Án Nhà Xưởng Xây Sẵn BW – Giai Đoạn 2

Dự án nhà xưởng BW – Phase 2 hoàn thành sau 5 tháng thi công, đúng với kế hoạch đề ra ban đầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư BW rất hài lòng với tiến độ cũng như chất lượng dự án do tổng thầu Golden Lotus Construction JSC thi công.

Nhà xưởng BW – Giai đoạn 2 được thực hiện trên diện tích 18,000 m2

Những Hình Ảnh Hoàn Thiện Của Dự Án Nhà Xưởng Xây Sẵn BW – Giai Đoạn 2
Những Hình Ảnh Hoàn Thiện Của Dự Án Nhà Xưởng Xây Sẵn BW – Giai Đoạn 2
Những Hình Ảnh Hoàn Thiện Của Dự Án Nhà Xưởng Xây Sẵn BW – Giai Đoạn 2
Những Hình Ảnh Hoàn Thiện Của Dự Án Nhà Xưởng Xây Sẵn BW – Giai Đoạn 2

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,