Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

Quý 4 năm 2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá trị đăng ký trung bình dự án FDI tăng 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt giá trị xấp xỉ 8,5 triệu USD/dự án. Điều này cho thấy dù số lượng dự án đăng ký ít hơn nhưng chất lượng các dự án FDI được cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp trên 2 triệu đô la Mỹ được sàng lọc theo thời gian thực trên nền tảng thông tin thị trường, đội ngũ nghiên cứu thực hiện phân tích và lập báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam – phân loại theo giai đoạn, loại hình công việc, địa phương, loại hình dự án, hình thức đầu tư, trong tháng 10/2020.

I. Tổng quan đầu tư – sản xuất quý 4 năm 2020

Đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn thế giới, kết hợp với những bất ổn địa – chính trị, cũng như nguy cơ cao về khủng hoảng kinh tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

II. Tình hình triển khai các dự án Công nghiệp tại Việt Nam

1. Tổng quan tình hình triển khai xây dựng các dự án công nghiệp quý 4 năm 2020

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, xây dựng công nghiệp đẩy mạnh hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tháng 10/2020 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, cả về số lượng và giá trị đầu tư các dự án công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai xây dựng.

Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

2. Dự án Công nghiệp chuẩn bị xây dựng

  • Dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng theo loại hình công việc: Mở rộng quy mô nhà máy hiện hữu tiếp tục là xu thế phát triển trong thời gian tới.
  • Dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng theo địa phương: Ngày càng nhiều các dự án công nghiệp quy mô lớn sắp triển khai xây dựng tại các tỉnh khu vực Trung Bộ.
  • Dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng theo loại hình dự án: Trung tâm logistic là lĩnh vực công nghiệp có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và giá trị đầu tư các dự án chuẩn bị triển khai thi công trong tháng 10/2020
Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

Điểm sáng trong hoạt động xây dựng công nghiệp quý 4 năm 2020 là sự tăng trưởng mạnh mẽ, cả về số lượng dự án và giá trị đầu tư các dự án trong lĩnh vực logistic. Trong khi số lượng dự án chỉ tăng 27%, giá trị đầu tư các dự án trung tâm logistic chuẩn bị triển khai trong tháng 10 đạt 4,7 tỷ USD, tăng 189% so với tháng trước đó. Nguồn vốn đầu tư này kì vong sẽ phần nào cải thiện cơ sở vận chất ngành logistic còn thiếu hụt trong thời gian tới.

Dự án công nghiệp chuẩn bị xây dựng theo hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) có số lượng dự án và giá trị đầu tư áp đảo so với những hình thức đầu tư trực tiếp từ các quốc gia khác.

Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

3. Các dự án công nghiệp đang triển khai thi công

Số lượng lớn các dự án công nghiệp đang được triển khai tập trung ở khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Lĩnh vực năng lượng có tổng giá trị đầu tư lớn nhất, trong đó các dự án năng lượng tái tạo đang được tập trung phát triển.

Tình hình triển khai xây dựng Dự án Công nghiệp tại Việt Nam quý 4 năm 2020

Nguồn: GSO