Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019

Tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3:
* Factory C11-C12
⦁ Nhà C11-C12 : Lắp tôn mái, tôn vách khu nhà xưởng (55%)
⦁ Nhà C11-C12 : Tô tường trục A khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà C11-C12 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
⦁ Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang
* Factory B11
⦁ Nhà B12 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà B11 : Tô tường trục 1 khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà B12 : Xây tường khu văn phòng (55%)
⦁ Nhà B11: Đổ bê tông mái vòm (100%)
⦁ Nhà B11 : Lắp tôn mái, tôn vách khu nhà xưởng
⦁ Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang
* Factory B12
⦁ Nhà B12 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (20%)
⦁ Nhà B12 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà B12 : Xây tường khu văn phòng (65%)
⦁ Nhà B12 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
⦁ Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang
* Factory C4
⦁ Nhà C4 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (100%)
⦁ Nhà C4 : Lắp tôn vách (20%)
⦁ Nhà C4 : Xây tường khu văn phòng (55%)
⦁ Nhà C4 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà C4 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
⦁ Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang
* Factory C5
⦁ Nhà C5 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng kết cấu thép (90%)
⦁ Nhà C5 : Tô tường trục K khu nhà xưởng (90%)
⦁ Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép mái vòm
⦁ Nhà C5 : Xây tường khu văn phòng
* Factory C6
⦁ Nhà C6 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng kết cấu thép (90%)
⦁ Nhà C6 : Tô tường trục H khu nhà xưởng (35%)
⦁ Nhà C6 : Lắp ván khuôn, cốt thép dầm mái
⦁ Nhà C6 : Xây tường khu văn phòng
* Hạ tầng
⦁ Hạ tầng : Lắp đặt cống và hố ga nhà C4, B11
⦁ Hạ tầng : Hàn ống HDPE, Đào tường chắn nhà trục 13 nhà C4
* PCCC
⦁ PCCC : Gia công ống nhánh xưởng C11,C12,B11
⦁ PCCC : Lên ống DN 150 xưởng B11,C5
⦁ PCCC : Gia công ống DN 150 xưởng C6
* MEP
⦁ MEP : Thi công ống cấp nước vệ sinh C4,C5,B11,B12
⦁ MEP : Thi công ống nước mưa trục H nhà C11,C12

Hình ảnh thi công minh họa :

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019
Hình phối cảnh dự án Hai Premium
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019
Ông Đỗ Thành Duy – Chủ tích HDQT Golden Lotus Construction JSC phát biểu.

Dự án Premium Factory được đầu tư với tổng mức vốn lên tới 300 tỷ đồng, với diện tích lên tới 10,000 m2 . Với dự án lần này, một lần nữa Golden Lotus Construction đã chứng tỏ được năng lực của mình trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp. Với tôn chỉ xây dựng niềm tin Golden Lotus tin rằng với hàng loạt dự án thành công cùng với nỗ lực của mình sẽ làm hài lòng chủ đầu tư Hai Premium.

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 06/10/2019
Một vài hình ảnh khởi công Hai Premium Co,Ltd

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,