Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020

Tiến độ công trình Perennil Cable – GĐ 3 :

– Gia công cốt pha đáy dầm, sắt thép cột tầng mái trục X1-8/Y1-5 xưởng E

– Mài bê tông dầm sàn tầng 2 trục X1-8/Y1-5 xưởng E

– Vận chuyển ván vụn lên sàn tầng 3 Xưởng E

– Lắp cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng xưởng F

– Xây tường nhà phụ trợ

– Ghép cotpha thành mương tuyến mương A21-A22

– Lắp cốt thép tuyến mương A4- A4-1  

– Đổ bê tông đáy mương tuyến mương A4 – A4-1 

Hình ảnh thi công

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Perennial Cable – Giai Đoạn 3 Ngày 18/5/2020