Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 17/09/2019

Công việc thi công :

XƯỞNG DỆT
– Căn chỉnh cốt pha dầm, lắp thép dầm +9.9m trục 12-14/H-G
– Xây tô trục 12-21/G-H, 23/E-H; 12-21/A-B; 22-23/A-D
– Gia công cốt thép sàn 1m
– Mài bê tông dầm sàn trục 22-23/A-E
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
– Dọn dẹp coppha dầm sàn tầng mái trục A-B/16-25
– Lắp đặt coppha bệ máy số 6.
– Lắp đặt coppha, cốt thép dầm sàn tầng 3 trục K-M/5-11
– Xây tô tường trục G/1-5; G/1-14; B/1-13; A-B/1-25; L /11-17
– Mài dầm cột trục B
– Lắp đặt dàn giáo bao che trục B/9-16
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Bể số 1: Tháo coppha bảo dưỡng bê tông dầm sàn
– Bể số 2: Gia công lắp dựng cốt thép coppha sàn, vách
– Bể số 3: Vệ sinh dọn dẹp vật tư
– Bể số 5: Mài hoàn thiện bề mặt bê tông
– Bể số 4: Mài hoàn thiện bề mặt bê tông
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha hố ga nước thải PA7,8,9,10.
– Đường ban đá lu lền nền đá đường D5.
NHÀ KÝ TÚC XÁ
– Xây tô tầng 2
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha cầu thang tầng 2-3
NHÀ KHO
– Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
– Lắp dựng cốt pha dầm sàn nhà bảo vệ số 1
NHÀ NỒI HƠI
– Tháo coppha cổ cột nhà nồi hơi
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
– Gia công cốp pha vách bể lắng bùn,lắp đặt cốt thép đáy bể lắng bùn
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha vách bể PCCC
NHÀ XE
– Tạm nghỉ
ME
– Thi công ống cấp nước xưởng dệt, đục đi ống âm tường xưởng chuẩn bị, thi công ống cấp
nước chữa bắc xưởng chuẩn bị thi công cắt đục xưởng dệt, cắt đục đi ống cấp thoát nhà ký
túc, đặt trụ đèn đường.
– Thi công cấp thoát nước, đi ống điện âm sàn nhà ký túc xá, thi công ống phát sinh mương
gió nhà dệt
– Kéo dây mồi nhà ký túc xá, lắp đặt ống trong và ngoài xưởng chuẩn bị, lên ống 50 xưởng
dệt.
*** Hình ảnh thi công :

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 17/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 17/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 17/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 17/09/2019

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,