Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 22/09/2019

Những công việc đã thực hiện:

XƯỞNG DỆT
– Gia công lắp dựng coppha cốt thép sàn điện 1m
– Xây tô tầng 1,2 trục 12-21/G-H; 12-17/A-E; 22-23/A-D
– Mài bê tông dầm sàn trục 22-23/A-E
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
– Lắp đặt coppha bệ máy số 6.
– Lắp đăt coppha mương, ống thoát HDPN
– Xây tô tường tầng 1,2 trục A-B/9-25, G/1-14; L /5-17
– Mài dầm sàn trong nhà trục A-B/1-9
– Gia công lắp dựng tôn mái trục G-K/1-9
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Bể số 1: tháo coppha bảo dưỡng bê tông dầm sàn
– Bể số 2: gia công lắp dựng cốt thép coppha cột
– Bể số 3,5: Mài bề mặt bê tông
– Bể số 7: gia công lắp dựng cốt thép coppha đài móng
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
Bóc nền đường N6
Đào mương M11-M12, ghép cốt pha thành mương M11-M12
NHÀ KÝ TÚC XÁ
– Xây tô tầng 2,3
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha cầu thang tầng 3-4
NHÀ KHO
– Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
– Tạm nghỉ
NHÀ NỒI HƠI
– Tạm nghỉ
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
– Gia công cốp pha đáy bể lắng bùn,lắp đặt cốt thép vách bể lắng bùn
– Gia công cốt thép nắp bể PCCC
ME
– Lắp đặt giá trong mương gió xưởng dệt, lắp đặt ống cấp Nước ngoài nhà, Đi ống âm tường,
khoan thả ti trên mái xưởng chuẩn bị
– Thi công ống âm tường, cấp thoát Nước nhà ký túc, ghép móng đèn Đường
– Lắp đặt ống cấp Nước chữa cháy trong và ngoài xưởng chuẩn bị, kéo cáp báo cháy nhà ký
túc
Hình ảnh thi công:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 22/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 22/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 22/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 22/09/2019

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,